Nezaradené

Čo je to UX (uživateľská skúsenosť) a prečo je dôležitá pre SEO?

SEO a User Experience (užívateľská skúsenosť na stránke)

Spoločnosť Google mení každý rok algoritmy, podľa ktorých vyhodnocuje webové stránky. V snahe priblížiť sa čo najviac k nárokom a očakávaniam  užívateľov sa algoritmy menia v ich prospech. Google sa zameriava čoraz viac na užívateľa a v snahe ponúknuť mu čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania sa budúci rok zamerala na užívateľské skúsenosti.

Len pred pár týždňami spoločnosť Google zverejnila novú skupinu metrík (ukazovateľov), ktoré plánuje v budúcom roku zaviesť do svojich algoritmov. Hodnotiace faktory sa zas zmenia a pokiaľ sa vaše webové stránky doteraz zobrazovali na prvých priečkach v prehliadači už tomu tak byť nemusí. Zmeny oznámila spoločnosť v predstihu a dala tak dostatok času prispôsobeniu webových stránok novým zmenám. Ak chcete zostať na vrchných priečkach hodnotiace faktory Google, ktoré určia kde sa stránka zobrazí, by ste nemali brať na ľahkú váhu.

Vyhľadávanie Google

Dostať sa na prvé priečky v prehliadači nemusí byť problém ak viete ako fungujú vyhľadávacie algoritmy spoločnosti Google. Google má databázu, kde sa ukladajú  aktualizované informácie jednotlivých webových stránok. Hneď ako užívateľ zadá do prehliadača výraz začne sa s vyhľadávaním v tejto databáze. Počas procesu sa Google snaží zistiť čo hľadáte, čím sa spúšťajú ďalšie vyhľadávacie algoritmy. Nehľadá len kľúčové slovo, ktoré užívateľ zadal, ale všetko čo s tým súvisí a mohlo by užívateľa zaujímať. Ak užívateľ hľadá výraz „horský bicykel“ ponúkne mu webové stránky nie len s predajom horských bicyklov, ale aj s náhradnými dielmi, opravou bicyklov a pod.

Ďalším faktorom, podľa ktorého Google vyhľadá a zoradí webové stránky je vyššie spomínaná užívateľská skúsenosť.

Užívateľské skúsenosti – User Experience

Na užívateľské skúsenosti – User Experience sa spoločnosť Google zameriava už niekoľko rokov. Všetky metriky , ktoré sa zameriavajú na užívateľské skúsenosti, alebo zážitok zo stránky sú v skupine Core Web Vital. Možno si to ani neuvedomujete, ale väčšinu z nich už plníte a len vďaka tomu vás Google vyhodnotí ako relevantnú stránku čím sa dostanete na vrchné priečky v prehliadači.

Pri vyhľadávaní je stále hlavným nástrojom kľúčové slovo, ktoré užívateľ hľadá. Pokiaľ sa obsah a zameranie vašej webovej stránky s ním zhoduje algoritmy Google ju vyhodnotia ako relevantnú. Pokiaľ ale Google vyhodnotí stránku z hľadiska užívateľskej skúsenosti ako nevhodnú nezobrazí ju.

Od roku 2021 spúšťa spoločnosť Google nový algoritmus hodnotenia Google Page Experiance Update, ktorý bude posudzovať internetové stránky na základe užívateľských skúseností. Rozširuje tak skupinu metrík Core Web Vital.

Core Web Vital

V tejto skupine už sú faktory ako

 • mobilná verzia stránky
 • bezpečné prehliadanie
 • HTTPS
 • prítomnosť rušivých reklám atď.

Balíček ďalších ukazovateľov s názvom Google Page Experience update sa spustí v priebehu budúceho roka. Obsahuje ďalšie algoritmy, podľa ktorých sa bude webová stránka hodnotiť z hľadiska užívateľských skúseností.

 • načítanie stránky
 • interaktivita
 • vizuálna stabilita stránky

Ak chcete svoje stránky v budúcom roku udržať, alebo dostať na predné miesta mali by ste sa snažiť ich splniť.

Nakoľko Google potrebuje všetky záznamy vyjadriť v číselnej podobe je dobré ak tieto ukazovatele dosahujú

 • LCP – Larges Contentful Paint – meria rýchlosť načítania webovej stránky. Stránka by sa mala načítať do 2,5 sekúnd. Čas sa meria od začiatku načítania stránky až do okamihu keď sa na stránke objaví prvý väčší text, alebo obrázok. Ak to trvá dlhšie veľká časť užívateľov zo stránky odchádza a Google túto stránku vyhodnotí ako zlú
 • FID – First Input Delay – meria interaktivitu. Je dobré ak má stránka FID menej ako 100 milisekúnd. Meria čas od okamihu keď užívateľ klikne na odkaz na vašej stránke do času kedy začne prehliadač reagovať.
 • CLS – Cumulative Layout Shift – meria vizuálnu stabilitu stránky. Hodnota CLS by mala byť menej ako 0,1. Meria vizuálny stabilitu a určuje množstvo neočakávaného posunu rozloženia viditeľného obsahu stránky. V podstate sa zameriava na to či obsah, obrázky a tlačidlá pri pohybe stránky zostávajú na mieste, alebo sa pohybujú zároveň s prezeraním stránky.

Každá táto položka má pre celkové hodnotenie webovej stránky jedinečné hodnotenie čo vo výsledku má vplyv na celkovú klasifikáciu Google.

Nezabúdajte pritom ani na ďalšie ukazovatele, ktoré prispievajú k umiestneniu webovej stránky na prvé miesta v rebríčku.

 • mobilné zariadenia – stránka sa prispôsobí zobrazeniu v mobilných zariadeniach
 • bezpečné prehliadanie – na webovej stránke nie je škodlivý softvér či klamný obsah
 • HTTPS – bezpečné pripojenie stránky. Prenos dát na HTTPS stránkach je šifrovaný.
 • rušivé reklamy – množstvo reklám na stránke znemožňuje užívateľovi prístup k obsahu stránky

Samozrejmosťou je pravopis, množstvo obsahu, SEO optimalizácia, pravidelné pridávanie obsahu, aktualizácia stránok, externé odkazy atď.

Vylepšite každú maličkosť

Čím viac maličkostí na stránke vylepšíte tým lepšie hodnotenie získa. Možno sa vám tieto maličkosti nezdajú dôležité, ale v konečnom výsledku môžu ovplyvniť celkové hodnotenie. Vysokým plusom pre webovú stránku je a aj bude rýchlosť.

Rýchlosť načítania webovej stránky

Ak načítanie stránky trvá dlho väčšina užívateľov z nej odíde. To isté urobia ak je vaša stránka pomalá a načítanie ďalšej stránky, alebo odkazu trvá dlhšie. Zrýchliť stránku môžete optimalizáciou obrázkov. Hlavne tých, ktoré máte na úvodnej stránke. Ak nie je obrázok optimalizovaný hodnota LCP je vyššia ako 2,5 sekundy. Užívateľ odíde skôr ako sa mu webová stránka otvorí.

Ďalší problém, ktorý spôsobuje dlhé načítanie stránky sú reklamy. Ak užívateľ otvorí vašu stránku a klikne na tlačidlo miesto toho aby sa mu načítala ďalšia stránka zobrazí sa mu dlhá a pomalá reklama a až následne sa dostane tam kam chcel. Práve toto ovplyvňuje hodnotu CLS. Obrázky bez rozmerov v CSS, prípadne reklama majú tendenciu skákať – sú trhané a nestabilné. Zabrániť tomu môžete pridaním výšky a šírky obrázkov v CSS. Pri načítaní stránky prehliadač vyčlení priestor pre daný obrázok (reklamu), text stránky zobrazí skôr ako reklamu, ktorá už nebude skákať – pri načítaní stránky prehliadač vďaka tejto úprave bude vedieť, že sa má ešte niečo zobraziť a vyhradí si na to priestor. Užívateľ, ktorý otvoril vašu stránku sa ale môže pokojne pustiť do jej prehliadania.

Ak sa vaša webová stránka spolieha na reklamy tretích strán dúfajte, že budú výkonné a rýchlo sa načítajú. Pokiaľ to ale trvá dlho je lepšie obzrieť sa po inom poskytovateľovi reklamy. Dlhé načítanie reklám spomaľuje načítanie vašej stránky čo odrádza užívateľov.

Zaradením nových ukazovateľov sa snaží spoločnosť Google získať predstavu o tom aká dobrá je vaša stránka. Ak na základe týchto parametrov ju ohodnotí ako vhodnú pre užívateľa zaradí ju na popredné priečky v prehliadači. Pokiaľ ale výsledok vyhodnotenie užívateľských skúseností bude zlý, stránku Google ohodnotí ako nevhodnú a jednoducho ju nezobrazí v ponuke.

Najvyšším prim v hodnotení stránok stále ale zohráva kvalitný obsah stránky a pravidelné pridávanie obsahu. Toto už pochopila väčšina majiteľov webových stránok. Držať krok pred konkurenciou je tak stále čoraz náročnejšie. Najlepšie čo môžete urobiť je vyladiť stránku tak, aby ju hodnotiace faktory Google označili ako najlepšiu a zobrazovali ju na prvých miestach v prehliadači.