Nezaradené

Google predstavil novú metriku INP

 Najskôr vás asi zaujíma, čo je to INP. Je to skratka pre Interaction to next paint, a ide o jednu z výkonnostných metrík, ktoré spoločnosť Google zaviedla na meranie odozvy webových stránok. Ak chcete zlepšienie hodnotenia svojej stránky vo vyhľadávačoch, je dôležité aby ste  pochopili, čo je INP a ako ju optimalizovať. V opačnom prípade sa vaša stránka po vydaní tejto aktualizácie môže objaviť vo výsledkoch vyhľadávania nižšie, ako by ste si predstavovali. INP by mala podľa oficiálnych vyhlásení spoločnosti Google vyjsť v marci 2024 so zámerom nahradiť dnes už zastaranú funkciu FID (Fisrt Input Delay).

Najskôr musíme pochopiť interakciu

Pochopiť, čo znamená interakcia, bude pre vás znamenať, že budete vedieť pochopiť INP. Google definuje interakciu ako skupinu udalostí, ktoré sa vyskytujú počas „rovnakého logického gesta používateľa“. Inými slovami, nie je to len jedno jediné podujatie alebo počin používateľa. Napríklad kliknutie na tlačidlo na zariadení s dotykovou obrazovkou môže zahŕňať viaceré udalosti, pretože všetky tieto udalosti sú spojené do jednej. Google počíta udalosť s najdlhším
trvaním ako latenciu interakcie. Pri meraní INP sa Google zameriava na nasledujúce interakcie:
– kliknutie myšou,
– klepnutie po obrazovke,
– stlačenie klávesu na klávesnici.
Google meria tri zložky na poskytnutie skóre INP, a to oneskorenie vstupu, čas spracovania a oneskorenie prezentácie.

Rozdielnosť medzi INP a FID

V úvode článku sme spomenuli, že INP budúci rok nahradí zastaraný FID. FID funguje tak, že meria len prvú interakciu používateľa, a to iba oneskorenie, kým sa udalosť nevybaví, nie kým používateľ neuvidí výsledky. Práve tým sa líši FID od INP, ktorá meria oneskorenie každej jednej interakcie používateľa so stránkou. Existujú tri dôvody, prečo metrika FID už v súčasnosti nevyhovuje najnovším požiadavkám:
1. meria len oneskorenie pri prvej interakcii, nie celú dobu pobytu užívateľa na stránke,
2. nemeria celé oneskorenie, ale len jej prvú časť,
3. FID je málo prísne, podľa údajov Googlu metriku spĺňa 95 % webov.

Všetky tieto problémy by poľahky mala INP vyriešiť.

Meranie INP

Hodnoty novej metriky odozvy interakcií môžete pre svoje weby získať práve teraz, pretože Google ju už nejaký čas pre užívateľov Chrome zbiera v rámci svojho Chrome UX Reportu a poskytuje vo svojich meracích nástrojoch. Podobne ako pri CLS alebo FID bude zložitejšie ju namerať pomocou syntetických meraní typu Lighthouse, pretože metrika sa zbiera až na základe užívateľských akcií. Ale svetlo na konci tunela predstavujú nové režimy fungovania práve pri nástroji s majákom v znaku. Takže ako novú metriku zmerať?
– Dáta od užívateľov vášho webu získate napríklad z PageSpeed ​​Insights,
– môžete použiť knižnicu web-vitals alebo extension Web Vitals (a povoliť logovanie do
konzoly prehliadača),
– nová verzia rozšírenia Web Vitals vie zmerať oneskorenia jednotlivých interakcií
používateľa.

 

Optimalizácia INP

Zatiaľ nikto nemá presný návod na to, ako efektívne optimalizovať túto metriku. Zopár rád vám však dať môžeme. V prvom rade sa skúste zamerať na TBT. Podľa údajov Googlu koreluje TBT dvakrát lepšie s INP ako s FID, čo je dobrá správa, pretože optimalizácia FID bola často celkom komplikovaná. Ďalej skúste optimalizovať Javascript. Všeobecne, samozrejme, pomáha mať v stránke čo najmenej JS, ktorý niečo vykonáva: odstraňovať nevyužitý kód, odkladať sťahovanie a spúšťanie kódu, ktorý v danom užívateľskom kontexte nie je potrebný a pod. Dôležitá v prípade INP môže byť tiež voľba JS frameworku. Napr. weby bežiace na Next.sk na mobile spĺňajú metriku len z 20%. Ľudia z Googlu síce deklarujú, že s autormi týchto knižníc budú pracovať na zlepšení, ale myslíme si, že niektorých autorov webov bežiacich na týchto frameworkoch budú čakať zaujímavé časy.

Záver

Interaction to Next Paint (INP) je čakajúca metrika Core Web Vitals, ktorá v roku 2024 nahradí oneskorenie prvej interakcie (FID). Je to miera času, ktorý váš web potrebuje na reakciu používateľa na interakciu. Čím menšie oneskorenie, tým lepší výkon. Keďže Core Web Vitals je súčasťou hodnotiaceho algoritmu spoločnosti Google, dôrazne vám odporúčame optimalizovať INP pomocou stratégií, ktoré sme uviedli vyššie. Viac informácií o tom, ako funguje Google a online marketing nájdete na našej stránke idcrew.