Nezaradené

CONTENT STRATÉGIA „MENEJ JE VIAC“

Často kladená otázka: „Aká je ideálna frekvencia pre publikovanie obsahu?“ Aká je však odpoveď na túto otázku? Je mnoho stratégií na túto frekvenciu, nakoľko to závisí od viacerých faktorov ako samotný web, publikum, cielenie a podobne. Vždy však platí, že by ste mali publikovať iba vtedy, ak máte čo publikovať a nikdy nepublikovať nasilu omáčky len aby ste vytvorili content. Tým sa dostávame k stratégií „menej je viac“.

Na úvod k stratégií

Áno, skutočne môžete získať viac odkazov alebo prilákať omnoho viac zákazníkov pomocou stratégie „menej je viac“. Úspešnosť je skrytá v originálnom a hĺbkovom odkazovateľnom obsahu. Vytvárate si tak publikum dokázaním Vašich znalostírozvíjate svoju povesť. Princíp „menej je viac“ však poukazuje na množstvo publikovaných článkov, nie na úsilie vynaložené pre ich vytvorenie. Samozrejme, že vytvorenie jedného skutočne kvalitného obsahu raz mesačne môže zabrať viac času, ako tri krátke príspevky týždenne.

Charakteristika stratégie

Stratégia „menej je viac“ skutočne nie je pre každého, avšak sú tu niektoré zásady, ktoré je potrebné dodržať pre správne fungovanie tejto stratégie.

Základne rysy úspešnej stratégie „menej je viac“:

  • Znalosti a skúsenosti témy
  • Dlhý a komplexný obsah
  • Odkazovateľný obsah

content stratégia

Buďte expert

Ak chcete pre svoje publikum vytvoriť hodnotný obsah, musíte mať niečo jedinečné čím prispejete. V ideálnom prípade by ste mali byť odborník alebo aspoň čítať rôzne materiályvýskumy v Vašej téme. Každopádne budete musieť investovať značné množstvo času do tvorby tohto obsahu. Práve kombinácia týchto odborných znalostiinvestície času robí Váš obsah hodnotný.

Forma a komplexnosť obsahu

Pri tvorbe hĺbkového odkazovateľného obsahu je priemerný počet slov 2 335. Môže sa zdať, že ide o skutočne dlhý obsah, avšak pre komplexný obsah je to akurát. Obsiahnuť detailne a odborne celistvosť témy zaberie viac času a miesta ako sa môže na prvý dojem zdať.

Odkazovateľnosť

Jedným z kľúčových faktorov obsahu tejto stratégie je jeho odkazovateľnosť. Sústreďte sa v tomto bode hlavne na svoje najlepšie články respektíve obsahy všeobecne. Obsahy je potrebné priebežne aktualizovaťvytvárať tak odkazovateľnosť aj opačne, a teda v staršom contente na ten novší.