Nezaradené

WordPress predstaví nové doplnky na zrýchlenie webových stránok

Hlavný tím výkonnosti WordPress vydal dva doplnky, ktoré zrýchľujú webové stránky pomocou nových technológií. Tieto technológie predbežne vykresľujú adresy URL predtým, ako používateľ klikne na odkaz, a zrýchľujú lenivo načítavané obrázky.

Čo je vlastne hlavný tím výkonnosti WordPress?

Hlavný tím výkonnosti WordPress je zodpovedný za koordináciu s rôznymi základnými vývojovými tímami WordPress za účelom zlepšenia výkonu, a tiež za prácu na projektoch, ktoré priamo ovplyvňujú zlepšenie výkonu jadra WordPress. Práve tento tím uvažoval nad tým, ako zrýchliť webové stránky vytvorené práve na tejto platforme. Plán pre zrýchlenie webových
stránok pozostával z nasledovných činností:
viesť tvorbu pracovných skupín,
koordinovať počiatočné administratívne úlohy (slack kanál, týždenné stretnutia, plánovanie nominácií zástupcov pracovných skupín atď.)
vytvoriť vyhlásenie o poslaní tímu,
koordinovať oblasti, ktoré treba riešiť,
– načrtnúť rozsah a plán

Výkonnostné doplnky WordPress

Niektoré vylepšenia výkonu WordPress sa najskôr testujú v doplnkoch a až potom sa integrujú do budúcej verzie WordPress. Používatelia, ktorí si stiahnu zásuvné moduly, môžu byť prví na svete, ktorí budú môcť využívať a ťažiť z vylepšenia rýchlosti webových stránok, a očakáva sa, že tí, ktorí zásuvné moduly používajú, tiež poskytnú spätnú väzbu o svojich skúsenostiach, či už pozitívnych, alebo negatívnych. Prvým a najobľúbenejším doplnkom, vydaným tímom od WordPress, je doplnok Performance Lab, ktorý obsahuje päť modulov, ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť v závislosti od potrieb používateľa.

Aktuálne moduly doplnku Performance Lab sú:

– Dominantné farebné obrázky: Pridáva podporu na uloženie dominantnej farby novo odovzdaných obrázkov a vytvorenie zástupného pozadia tejto farby.
– Kontrola stavu podpory WebP: Pridá kontrolu podpory WebP v stave stavu lokality.
– Nahrávanie cez WebP: Vytvára verzie WebP pre nahrávanie nových obrázkov JPEG, ak to server podporuje.
– Kontrola stavu aktív zaradených do poradia: Pridá kontrolu zdrojov CSS a JS v stave stavu lokality.
– Kontrola stavu automaticky načítaných možností: Pridá kontrolu automaticky načítaných možností do stavu „Stav lokality.“

Dva nové výkonnostné doplnky

Predstavujeme vám dva úplne nové doplnky:
1. Automatické veľkosti pre obrázky s pomalým načítaním
2. Pravidlá špekulácií
Tieto dva doplnky zlepšujú výkon dvoma rôznymi spôsobmi, čo znamená, že ich možno použiť na získanie veľkého množstva vylepšení. Automatická veľkosť nového doplnku WordPress Lazy-loading je technika optimalizácie výkonu, ktorá odkladá (pozastavuje) načítanie nekritických obrázkov, aby sa skrátili časy načítania stránky. Obrázky, ktoré sú potrebné na vykreslenie viditeľnej časti webovej stránky, sa načítajú ako prvé, zatiaľ čo tie, ktoré nie sú potrebné, sa odložia, kým sa používateľ neposunie a obrázky nebudú potrebné. Tento doplnok integruje nový atribút HTML lenivého načítania s názvom veľkosť = ,,auto”, ktorý nastavuje atribút ,,veľkostí” na ,,auto” pre lenivo načítané obrázky pomocou ,,srcset“ a urýchľuje sťahovanie obrázkov.

Atribút veľkosť = ,,auto” pre obrázky je súčasťou špecifikácie responzívnych obrázkov v HTML, ale nesúvisí konkrétne s lenivým načítavaním. Namiesto toho sa atribút veľkostí používa so ,,srcset“, aby poskytol prehliadaču rozmery veľkosti obrázka potrebné na jeho zobrazenie v rôznych veľkostiach výrezu. Prehliadač je potom schopný vybrať najvhodnejší zdroj obrázkov zo sady ,,srcset“.

Nový doplnok WordPress pre pravidlá špekulácií (Speculation Rules)

Tento doplnok využíva rozhranie pravidiel špekulácií API na sťahovanie zdrojov webových stránok, ktoré si používateľ pravdepodobne vyžiada. Doplnok pravidiel špekulácií v podstate predpovedá, že bude požadovaná stránka a začne predbežne vykresľovať webovú stránku predtým, ako používateľ klikne na odkaz. Rozhranie API pre pravidlá špekulácií je funkcia navrhnutá na zlepšenie výkonu prehliadania webu tým, že umožňuje webovým stránkam poskytovať prehliadaču rady o potenciálnych odkazoch, na ktoré môže používateľ kliknúť a prejsť na inú webovú stránku. Prehliadač potom môže predbežne načítať alebo vykresliť zdroje na základe pravdepodobnosti, že návštevník stránky klikne na odkaz, aby prešiel na novú webovú stránku.

Záver

V článku sme vám predstavili dva nové doplnky pre WordPress, ktorý môže aj váš biznis posunúť do úplne nových rozhraní. Predpokladáme, že tieto doplnky budú mať významný vplyv pre načítavanie stránok, ktoré sú vytvorené na tejto platforme. WordPress je samo o sebe vynikajúca platforma pre tvorbu webových stránok. V článku 10 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre WP sa dozviete všetko podstatné o tejto platforme.  Ak uvažujete nad webovou stránkou, ktorú ešte nemáte, alebo potrebujete vylepšiť súčasnú webovú stránku, neváhajte kontaktovať náš tím odborníkov.