Nezaradené

Ako sa zmení SEO v roku 2019?

Ako sa zmení SEO v roku 2019

SEO sa mení každý rok a ani rok 2019 nie je výnimkou. Experti na SEO stoja rok čo rok pred náročnejšou úlohou. Rastúca konkurencia na webe a snaha o udržanie sa na prvých priečkach vo vyhľadávači  je stále ťažšia. S vývojom technológií vyhľadávacie nástroje neustále aktualizujú svoje kódy a normy za účelom zvýšenia kvality výsledkov vyhľadávania – udržať s nimi krok môže byť niekedy problém.

Zmeny trendov SEO majú vplyv na viditeľnosť a hodnotenie. Práve to pomáha zvyšovať kvalitu a návštevnosť webových stránok prostredníctvom vyhľadávačov. Mať silnú SEO stratégiu znamená pre vaše webové stránky prvé miesta v rebríčku SERP, väčšiu návštevnosť stránky a zvýšenie počtu potenciálnych zákazníkov.  Ak chcete aj naďalej využívať všetky výhody on- line marketingu mali by ste investovať do SEO 2019.

Ak si myslíte, že základné kľúčové slová sú špičkou, ktorá vás dostane na prvé miesta vo vyhľadávačoch ste na omyle. Je to len jeden z hlavných hodnotiacich signálov pre spoločnosť Google, ktorá rozhodne či vaša webová stránka je dôležitá pre zadaný dotaz. Google používa viac než 200 signálov hodnotenia – možno sa vám to zdá veľa, hlavne ak si uvedomíte, že každý rok sa menia, alebo pribúdajú ďalšie.

Ako dominovať vo vyhľadávači v roku 2019

Ako sa menia nároky a dopyt zákazníkov tak by sa mal meniť aj váš web. Google sa ich potrebám prispôsobuje rýchlo a ponúka im to čo práve hľadajú – vyhodnocuje, triedi, analyzuje, zoraďuje, hodnotí… aby nakoniec ponúkol to najlepšie čo na internete našiel. Aby vaša webová stránka splnila všetky kritériá, umiestnila sa na vrchných priečkach a bola o krok pred konkurenciou mali by ste urobiť pár zmien.

Súlad s úmyslom vyhľadávania

Google zbiera informácie o používateľovi – jeho polohu, históriu vyhľadávania, čas,… to všetko za jediným cieľom, ponúknuť užívateľovi najvhodnejšie výsledky vyhľadávania. Každý užívateľ, ktorý niečo hľadá má určitý zámer. Google sa snaží v rámci tohto zámeru mu ponúknuť najvhodnejšie výsledky. Tie mu zobrazí na prvých priečkach vyhľadávania. Čím relevantnejšia je vaša stránka pre zadaný dotaz tým vyššie sa vo vyhľadávači umiestni.

Pochopiť zámery vyhľadávania a zosúladiť s ním vaše kľúčové slová chce trochu času a experimentovanie s dopytmi. Zadajte do vyhľadávača svoje kľúčové slová a podľa zobrazených prvých stránok v SERP sa pokúste zistiť zámer navrhovaného vyhľadávania. Ak sa vaše stránky nezobrazujú na vrchných priečkach optimalizujte kľúčové slová, alebo dajte webu nový relevantný obsah.

Obsah

Spoločnosť Google zaviedla dve aktualizácie – Panda a Fred, ktorých hlavnou úlohou je dbať o to, aby boli vaše stránky viac a viac užitočné. Zameriavajú sa na kopírovanie, duplicitu, originalitu stránok, ich obsah, plagiátorstvo, množstvo reklám  atď. Ak sa vo vašom webe, ktorákoľvek z týchto aktualizácií spustí zobrazí sa to na umiestnení stránky (bude nižšie). Dbajte o to, aby vaše stránky boli čo najviac originálne. To vás posunie na vyššie priečky vo vyhľadávači.

Aby ste sa vďaka obsahu dostali vyššie treba brať ohľad aj na ďalšie hodnotiace faktory

Kľúčové slová

Kľúčové slová už nehrajú taký prim ako v minulosti, ale stále sú dôležitým hodnotiacim kritériom. Vďaka nim Google rozhodne o relevantnosti vašej stránky. Kľúčové slová by mali byť umiestnené v názvoch, v obsahu stránky a aj v podnadpisoch, H1, H2 či H3 nadpisoch – pomôže to Google rýchlo identifikovať informácie na webe. Text rozdeľte na menšie sekcie, hlavným nadpisom (H1) označte primárnu tému. Zvyšok obsahu článku rozdeľte na menšie časti s podnadpismi. Dajte si pozor aby ste to s nimi neprehnali – trest by vás neminul.

Nemusíte sa zamerať len na konkrétne kľúčové slovo, optimalizujte celé súvisiace výrazy. Celý výraz by ale nemal mať viac ako tri slová

Gramatika

Používanie spisovného jazyka bez gramatických chýb je pre Google jasným znakom dobrej kvality web stránky. Je to ďalšie plus pre vašu stránku vďaka čomu sa dostane zas o pár priečok vyššie.

Spätný (externý) odkaz

Spätné odkazy sú z hľadiska SEO jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich poradie vašej stránky vo vyhľadávači. Takže okrem kvality webu venujte pozornosť aj spätným odkazom, ktoré vás posunú v SERP vyššie. Je jedno koľko ich máte, je ale dôležité aby weby, na ktoré odkazujete mali dobrú kvalitu a boli aktuálne aj po čase. Je dobré občas si na stránke urobiť poriadok, prezrieť či stránky, na ktoré odkazujete fungujú, ako fungujú a v prípade potreby urobiť nápravu.

Spätné odkazy vás dostanú vyššie pokiaľ je ich počet v optimálnych číslach. Odporúčaný počet odkazov je 100 na celej stránke. Ak je na vašej stránke málo slov a veľa odkazov je to pre vyhľadávače jasný znak toho, že sa o svoj web nestaráte a jeho obsah nie je originálny (weby s množstvom reklám).

Pre Google je spätný odkaz na stránku, na ktorú odkazujete znakom, že ide o relevantný web. Nedostávate takto do popredia len svoju stránku, ale aj tú, na ktorú odkazujete. To isté platí aj pre vás. Ak niekto na svojej stránke bude odkazovať na vašu stránku, zvýši vaše umiestnenie vo vyhľadávači.

Rýchlosť stránky

PageSpeed Insights je nástroj, ktorý vyhodnocuje stránky podľa optimalizácie a rýchlosti. Práve rýchlosť je faktor, na ktorý sa zameral Google. Aj keď bral na to ohľad aj doteraz v súčasnosti zameral svoju pozornosť na mobilné vyhľadávanie. Rýchlosť načítania stránky je pri prevádzkovaní stránok prehliadaný faktor čo je dosť na škodu. Ak sa web načíta dlhšie ako 4 sekundy stratíte takmer 25% návštevníkov – nikomu sa nechce čakať. Rýchlosť načítania môžete zvýšiť odľahčením webu – znížte počet obrázkov alebo skúste uvažovať nad implementáciou AMP (tvorba stránok mobilného webu s rýchlym načítaním) Takáto stránka sa načíta za menej než 1 sekundu čím sa návštevnosť vašej stránky zvýši.

Čas zotrvania a miera odchodov

Vyhovieť užívateľovi a ponúknuť mu to čo hľadá je to, čo Google chce. Preto monitoruje koľko ľudí vašu stránku navštívilo, ako dlho na nej zostali a ako rýchlo odišli. To všetko má vplyv na umiestnenie v SERP. Nie je dôležitý len počet kliknutí na web, ale aj čas, ktorý na stránke ľudia strávia. Áno – ak je vaša stránka kvalitná môžu nájsť to čo hľadali behom pár sekúnd, ale ak sa vám ich podarí udržať dlhšie zvýši to vaše umiestnenie. Čím dlhšie tam budú tým bude pre Google váš web relevantnejší a to má vplyv na jeho umiestnenie.

Udržať si návštevníka nie je náročné. Do obsahu článkov zakomponujte vnútorné  odkazy na súvisiace príspevky na vašom webe, pridajte komentáre, citáty, … čokoľvek čo používateľa zaujme a prinúti ho zdržať sa dlhšie. Vnútorné odkazy by mali čitateľovi poskytnúť ďalšie informácie, ktoré sú na vašom webe. Mali by súvisieť s témou, o ktorú sa zaujíma.

Jednoduchosť webovej stránky

Neschovávajte svoje stránky – články vo vnútri webu. Zjednodušte ho. Ak musí používateľ, z ktorejkoľvek stránky vášho webu použiť viac ako tri kliknutia k návratu na domovskú stránku je to zlé – zbytočne komplikované. Pokiaľ potrebujete upriamiť pozornosť na niektorú stránku poukážte na ňu vnútorným odkazom v niektorom článku.

Bezpečnosť

Bezpečnosť používateľov je ďalšou z hlavných priorít Google. Už pár rokov sú stránky bez HTTPS označované ako nebezpečné. HTTPS je zabezpečená verzia HTTP. HTTPS šifruje prenos dát čím sa zaisťuje ochrana pred odpočúvaním alebo útokom. Šifrovaním sú takto chránené napríklad vaše prihlasovacie údaje, čísla kred. kariet, adresa bydliska a pod. Ak na prenos informácií slúži HTTPS nik, kto by sa k informáciám dostal ich neprečíta. Informácie si prečíta len odosielateľ a príjemca (teda tí, ktorí majú správny kód – SSL).

Google HTTPS stránky uprednostňuje a zaraďuje ich vo vyhľadávači na vyššie priečky.