Nezaradené

Stratégia budovania značky: Ako vytvoriť účinnú kampaň na budovanie silnej značky

Ak si myslíte, že branding je dôležitý, máte pravdu. Možno si myslíte, že by ste mali míňať peniaze na marketing značky, opäť správne. Ak si však myslíte, že vašu značku tvorí logo, webová stránka, obal produktov a podobne, tak ste na veľkom omyle. Značka môže byť zložitá, ale aj pomerne jednoduchá – je to v podstate spôsob, akým ľudia vnímajú vašu spoločnosť a produkty alebo služby, ktoré ponúka. Veci ako logá a obaly by mali byť v súlade s týmto vnímaním, a dokonca im môžu pomôcť usmerniť ich. Zaujíma vás, ako vytvoriť stratégiu budovania značky? Prečítajte si kľúčové prvky, ktoré by ste mali vedieť, keď začínate s rozvojom vašej strategickej značky. Nezabúdajte hlavne na online priestor, ktorý je v súčasnosti top v budovaní značky. O výhodách online brandingu sa môžete dočítať viac v článku „Aký význam má online branding vo vašom biznise.“ 

Kľúčové poznatky budovania značky

 

Značka vašej spoločnosti je v podstate identita vášho obchodovania. Taktiež je aj znakom toho, ako spotrebitelia vnímajú vašu firmu a jej produkty a služby. Vybudovanie silnej a pozitívnej značky si vyžaduje stratégiu, ktorá túto identitu definuje prostredníctvom výskumu a analýzy, a potom rozvíja posolstvo značky a aktíva, ktoré je potrebné zosúladiť s touto identitou. Keď sa vaša značka stáva známejšou a spotrebitelia ju vnímajú pozitívne, hodnota vašej značky rastie. Monitorovanie a meranie prítomnosti, povedomia a dosahu vašej značky, vám môže pomôcť zabezpečiť, aby posolstvá vašej značky a ďalšie stratégie boli stále efektívne a presné.

Vaša značka je jednoducho to, ako vás vnímajú potenciálni zákazníci

 

Ako príklad by sme mohli použiť automobilku značky Škoda. Na Slovensku sú autá od tejto spoločnosti veľmi obľúbeným artiklom, pretože ide o spoľahlivé autá za relatívne nízku cenu. Len málokto by však dal za auto od tejto spoločnosti napríklad 100 000 €, bez ohľadu na to, čo všetko má auto vo výbave. Skúste však nalepiť na to isté auto logo automobilky Porsche, a hneď budete mať záujemcu.

Tento efekt je spôsobený tým, že časť nášho mozgu, ktorá robí rozhodnutia, môže byť vycvičená tak, aby uprednostňovala jednu značku pred druhou. Dá sa trénovať tak dobre, že doslova prebije tú časť mozgu, ktorá sa zaoberá spracovaním vnemov.

Prestaňte plytvať peniazmi a odomknite skrytý potenciál svojej reklamy v rámci stratégie budovania značky

 

Najdôležitejšie je, aby ste objavili silu zámernej reklamy, oslovili svoju ideálnu cieľovú skupinu a maximalizovali efektivitu výdavkov na reklamu. Príklad s autom nám ukázal, že sila značky dokáže zmeniť to, ako dobre sa čo javí. Samozrejme, nemôžete prinútiť ľudí, aby vás vnímali tak, ako chcete. Ich vnímanie bude vždy aspoň trochu odlišné od toho, ako vnímate seba – aká je pre vás vaša značka. Môžete však celkom dobre riadiť, ako vás vnímajú, za predpokladu, že to, čo dodávate, je v súlade s tým, ako to označíte.

V každom prípade, skôr ako sa pustíte do stratégie značky, je dôležité pochopiť, ako sa marketing a branding líšia, ako aj to, čo značka je, a čo nie:

Branding je:

 

 • jedinečná identita a osobnosť pre firmu, produkt alebo službu,
 • spôsob, ako formovať vnímanie a emócie zákazníkov prostredníctvom konzistentných správ, vizuálov a skúseností,
 • prístup, ktorý buduje dôveru, lojalitu a uznanie medzi cieľovým publikom,
 • taktika, ako odlíšiť firmu od konkurencie a predkladať jej hodnoty, poslanie a prísľub.
 • metóda ovplyvňovania správania zákazníkov a nákupných rozhodnutí vytváraním zapamätateľných a zmysluplných spojení.

Ako vytvoriť stratégiu budovania značky?

 

Ak nemáte značku alebo ju chcete jasnejšie definovať, musíte sa zapojiť do strategického budovania značky. Pamätajte, že to nie je len úloha pre marketingové oddelenie. Efektívna stratégia rozvoja značky si vyžaduje lídrov a manažérov z celej organizácie. Financie, služby zákazníkom, predaj, HR a podobne. Pri stole by mali byť jednoducho zástupcovia každého úseku firmy. Tu vám predstavíme niekoľko krokov, ako vybudovať silnú značku:

 1. Definujte identitu značky

Môžete sa zamerať na svoju značku definovaním a jasným vyjadrením niektorých kľúčových prvkov, ktoré riadia vašu organizáciu. Medzi tieto prvky zaraďujeme napríklad:

 • Účel: Doslova, prečo vaša organizácia existuje? Kto s tým začal, a prečo?
 • Hodnoty: Čo je dôležité pre vašu organizáciu? Aké presvedčenia vedú plánovanie a rozhodovanie?
 • Misia: Aký je konečný organizačný cieľ? Čo chce dosiahnuť?
 • Osobnosť: Po definovaní „čo“ a „prečo“ vám odpoveď na otázku „ako“ pomôže definovať osobnosť vašej značky. Dôležitá je aj výnimočnosť vašej značky.
 1. Poznajte svoju cieľovú skupinu

Keďže vaša značka je o tom, ako vás vníma vaše cieľové publikum, stratégia vašej značky spočíva na pochopení toho, kto tvorí toto publikum. Musíte sa zamerať na otázky, ako napríklad koľko majú rokov, kde žijú, akým relevantným výzvam čelia a čo chcú od produktu alebo služby, ktoré ponúkate.

 1. Vykonajte konkurenčnú analýzu

Súčasťou rozvoja stratégie vašej značky musí byť identifikovanie a analýza vašich konkurentov, aby ste zistili, čo odlišuje vašu spoločnosť, produkt alebo službu od ostatných. Ak chcete vykonať komplexnú analýzu konkurencie, najprv identifikujte a zhromaždite informácie o každom konkurentovi. To by malo zahŕňať produkty a služby, ktoré ponúkajú, a spôsob ich distribúcie, taktiku predaja a marketingu, ceny a ich aktuálny podiel na trhu. Potom analyzujte silné a slabé stránky každého konkurenta. Môžu zahŕňať vysoké alebo nízke ceny, zákaznícky servis, reputáciu značky a finančné zdravie.

 1. Vytvorte vizuálne prvky značky

V stratégii budovania značky je dôležité pochopiť, že vizuálny obsah rozpráva toľko príbehu ako slová vo vašej stratégii značky.  Vyberte si farby, ktoré odzrkadľujú osobnosť vašej značky. Napríklad, červená je silná a vyjadruje pocit naliehavosti. Zelená by bola jasnou voľbou pre organizácie súvisiace so životným prostredím a udržateľnosťou.

Záver

Oplatí sa venovať pozornosť všetkým prvkom brandingu. Vaša značka informuje a vedie všetko, od SEO a marketingu až po návrhy obalov a webových stránok. Dodržiavanie tohto prehľadu strategického rozvoja značky môže naštartovať vaše podnikanie správnou nohou, či už zakladáte novú značku, dolaďujete imidž svojej terajšej značky, alebo potrebujete upraviť svoju stratégiu.