Nezaradené

SEO Prípadová štúdia: Ako sme získali návštevnosť webu 500/deň v priebehu 3 mesiacov

400 návštevníkov denne = 12 000 návštevníkov za mesiac

Priemerný konverzný pomer pri webstránkach naších klientov  je 3-5 %  (konverzný pomer = počet ľudí ktorý si od Vás niečo kúpia)

Predstavte si že čistý zisk z predaja Vášho produktu je 35 €, ak teda príde na Váš web mesačne 12 000 ľudí a 3 % ľudí si zakúpi Váš produkt (3% = 360 návštevníkov) tak Váš čistý zisk z predaja bude 12 600  € (Výpočet 360×35=12 600)

Ako sme dosiahli tieto výsledky?

Za úspechom každej marketingovej kampane sa skrýva hlboká analýza trhu a konkurencie. Je prirodzené najprv zistiť aké marketingové aktivity robí konkurencia, nechať sa inšpirovať a celú stratégiu vylepšiť. V našej prípadovej štúdii priblížíme ako sme pomocou SEO optimalizácie pre vyhľadavače získali návštevnosť 500 návštevníkov denne.

Prieskum kľučových slov

Základ každej úspešnej SEO kampane tvorí analýza kľúčových slov.

Prečo je analýza kľúčovýcj slóv dôležitá?

Aby sme sa zamerali na kľúčové slová:

1. Ktoré sú dôležité pre naše podnikanie a potencionálny zákazíci ich používajú pri vyhľadavaní naších produktov
2. Analyzujem preto, aby sme naše webstránky optimalizovali na tie kľúčové slová, ktoré majú dostatočne veľký objem vyhľadavaní (nechceme sa zamerať na kľúčové slová ktoré vyhľadáva 10 ľudí mesačne)
3. Analyzujeme preto, aby sme našli konkurencieschopné kľúčové slová (hľadáme také kľúčové slová, ktoré majú vyšší objem vyhľadavaní ale zároveň tieto kľúčové slová nepoužíva príliš veľa naších konkurentov ), aby sa výsledky dostavili v priebehu mesiacov (nechceme čakať na výsledky niekoľko rokov)

Ako hľadať vhodné kľúčové slová pre analýzu?

Existuje viacero zdrojov kde hľadať inšpiráciu pre nájdenie kľučovych slov, ktoré zahrnieme do SEO kampane. Ak optimalizujeme web, ktorý je napojený na analytické nástroje napríklad google analytics alebo search console, tak je vhodné začať hľadať nápady na kľúčové slová so zameraním sa na tieto nástroje.
Ak ide o optimalizáciu webu, ktorý nie je napojený na žiaden analytický nástroj odporúčam použiť ako zdroj nápadov tieto nástroje:

google keyword planner – zadarmo
ubersuggest – zadarmo
semrush – platený

Ďalší zdroj na nájdenie kľučových slov sú konkurenčné weby, diskusné fóra . . . . kde nájdete množstvo kľučových slov, ktoré ľudia používajú v súvislosti s Vaším produktom.

Napríklad: V našej SEO kampani , ktorú uvádzame v tejto štúdii sme optimalizovali web, ktorý sa zaoberá výstabou montovaných domov na kľúč. Pre inšpiráciu sme zamerali na začiatok na samotný „google“ a to vyhľadaním kľúčového slova, ktoré súvisí s produktom klienta (Obr. 1)


Obr. 1

casestudymontovanedomy1

V google sa nám zobrazia konkurenčné webstránky, ktoré môžu slúžiť ako dobrý zdroj pre inšpiráciu, aké kľúčové slová používajú konkurenti v Nadpisoch (Obr 2) Prerolovaním na spodnú časť stránky s výsledkami vyhľadavania sa nám zobrazia kľúčové slová, ktoré ľudia používajú v súvislosti s vyhľadavaním produktu „montované domy“ (Obr 3)


Obr. 2

casestudymontovanedomy3
Obr. 3

casestudymontovanedomy2

 

Plánovač kľučových slov Google Ads

Ďalší skvelý zdroj pre nádenie vhodných kľučových slov je nástroj od google plánovač kľučových slov.  Analýzu v plánovači kľučových slov začnete kliknutím na nástroje (Obr. 4) a kliknutím na položku v menu „plánovač kľučových slov“ (Obr 5).


Obr. 4

 

casestudyplanovacklucovychslov

Obr. 5

 

Plánovač kľúčových slov Vám zobrazí nápady na kľúčové slová ktoré súvisia s Vaším produktom a tiež Vám zobrazí súvisiace kľúčové slová, ktoré ľudia používajú pri hľadaní Vášho produktu. (Obr. 6)


Obr. 6

casestudyplanovacklcovychslov2-1024x365

Ako vybrať vhodné kľučové slova pre SEO optimalizáciu

S príkladov vyššie sme si ukázali ako nájsť vhodné kľučové slová, ktoré užívatelia internetu používajú pri hľadaní Vaších produktov. V ďalšej fáze SEO optimalizácie je dobré sa zamerať na tie kľučové slová, ktoré majú dostatočný objem vyhľadavaní a zároveň sú konkurenciechopné=rovnaké kľúčové slová nepoužíva Vaša konkurencia.

V ďalšej fáze našej seo analýzy sme pokračovali s nástrojom ubersuggest .  Analýzu sme začali pridaním kľúčových slov do vyhľadavacieho poľa a výberom krajiny, kde chcete analýzu urobiť. V našom prípade sa jednalo o SEO kampaň pre slovenský web tak sme postupovali pridaním kľúčového slova (montované domy) do nástroja ubersuggest ako krajinu sme vybrali Slovensko. (Obr. 7)

Obr. 7

 

analyza_klucovych_slov_ubersuggest
Nástroj ubersuggest nám zobrazí počet vyhľadavaní pre dané kľučové slovo a súvisiace kľúčové slová. Najdôležitejšie metriky, ktoré sa zobrazia v tabuľke sú VOL (objem vyhľadavaní) a SD (SEO difficulty= SEO obťiažnosť) (Obr.8). SD metrika znázorňuje odhadovaný počet konkurentov, ktorý sa zobrazujú vo vyhľadavaní pre dané kľúčové slovo. SD metrika je vyjadrena na stupnici od 1-100, vyššie číslo = vyššia konkurencia.

Obr.8

 

Na obrázku 9 si všimnite že všeobecnejšie kľúčové slovo „montované domy“ je vyšší počet vyhľadavaní ale aj vyššia konkurencia, preto bude trvať dlhšie kým sa zobrazí webstránka optimalizovaná pre toto kľúčové slovo na popredných pozíciach vo vyhľadavači google.

Obr. 9

 

Aké kľúčové slovo vybrať pre hlavnú stránku?

V našej SEO kampani sme sa rozhodli po analýze kľúčových slov zamerať optimalizáciu hlavnej domovskej stránky na kľúčové slovo „lacné montované domy na kľúč“ pretože:

1. Pri optimalizácii domovskej stránky na toto kľúčové slovo sa naš web bude v google zobrazovať pre všetky kľúčové slová: montovane domy, montovane domy na kľúč, lacne montované domy, čo predstavuje objem vyhľadavaní až 6000. V podstate sme zabili 3 muchy jednou ranou

2.Podľa výsledkov analýzy (Obr. 9) je zrejme že metrika SD je pri kľúčovom slove „montované domy na kľúč“ na úrovni 30 = nízka konkurencia

3.Podľa výsledkov analýzy (Obr. 9) je zrejme že metrika SD je pri kľúčovom slove „lacné montované domy“ na úrovni 35 = nízka konkurencia

Aké kľúčové slova vybrať pre blog?

V ďalšej fáze SEO optimalizácie sme sa zamerali na písanie článkov do blogu, pretože google vo vyhľadavači zobrazuje na vyšších pozíciách webstránky, ktoré sú pravidelne aktualizované čerstvým a hodnotným obsahom. Pri navrhovaní obsahovej stratégie pre nášho klienta sme sa zamerali opäť na rozbor kľúčových slóv, pretože sme chceli pri tvorení obsahu zamerať na tvorbu článkov ktoré budú obsahovať kľúčové slová, ktoré ľudia vyhľadavajú v dostatočnom množstve a sú relevantné k produktu (službe), ktorý ponúkame. Opäť môžme na analýzu použiť nástroj uberssugest, kde začneme vyhľadaním nášho hlavného kľúčového slova, a kliknutím na položku v ľavom menu „Content Ideas“  (Obr. 10) Nástroj Vám zobrazí všetky populárne články ktoré súvisia s kľučovým slovom ktoré cielite (počet facebook lajkov pozri Obr. 10), čo poslúži ako dobrý začiatok pre návrh Vašej „content stratégie“. Ako ďalší krok odporúčam kliknuť na tlačidlo „keywords“ (Obr. 11) a získate súvisiace kľúčové slová, ktoré môžte tiež zahrnúť do Vašej content stratégie.

TIP: Odporúčam vyberať kľučové slová s prihliadnutím na SD metriku o ktorej sme písali pri analýze kľúčových slov vyššie (Obr. 8).

 

Obr. 10

analyza-klucovych-slov

Obrázok 11

analyza-klucovych-slov-1

On page optimalizácia

Po analýze kľúčových slov začíname optimalizovať vstupné webstránky. Najdôležitejšie na on page SEO optimalizácii je optimalizácia tzv. Title tags = Nadpisov. Nadpisy su dôležité pretože sú viditeľné ako prvé vo vyhľadavači google. (Obr. 11)

casestudymontovanedomy3

Vložte kľúčové slovo do nadpisu

Vo všeobecnosti platí, čím bližšie je kľúčové slovo v Nadpise na začiatku (Obr. 12) tým väčší vplyv na pozíciu v google.

seo-pripadova-studia-optimalizacianadpisov

Vytvorenie „SEO friendly url“

Štruktúra url adresy by mala krátka, čitateľná a maly by obsahovať kľúčové slovo (Obr.13). Vyhnite sa príliš dlhým url adresám, a url adresám ktoré obshujú čísla prípadne iné symboly a znaky. (Obr. 14)

Obrázok 13

seo-optimalizacia-nadpisov

Obrázok 14
seo-optimalizacia-nadpisov-seofriendlyurl

Pridajte do nadpisov prvky nabadajúce k akcii

Vo všeobecnosti platí, čím vyššia miera prekliku (miera prekliku = podiel počtu kliknutí na stránku a počtu zobrazení v google. Kliknutia ÷ zobrazenia = miera prekliku ) tým lepší signál pre google, že Váš nadpis je pre užívateľa niečim priťažlivý. Ak získa Váša webstránka najvyššiu mieru prekliku, spomedzi konkurentrov, je to signál pre google že ponúkate niečo vynimočné. Aj keď mierou prekliku sa seo optimalizácia nekončí, dôležitejšie je na webstránke užívateľa zdržať čo najdlhšie, ale o tom až neskôr. Vráťme sa k nadpisom, ako teda spraviť nadpis príťažlivý aby získal čo najvyššiu MP?
Pridávajte do nadpsiu prvky ktorými sa odlíšite, prvky ktoré môžu pomôcť sú čísla, výhody . . . (Obr. 15 )

Obrazok 15

optimalizacianadpisov-mieraprekliku
Štrukturované úryvky

Zlepšite prítomnosť Vašej webstránky vo vyhľadavači google pomocou štrukturovaných úryvkov. Štrukturované úryvky je kód, pomocou tohto kódu pomôžete google lepšie pochopiť obsah Vašej webstránky. Pokiaľ google porozumie obsahu webstránky, zobrazí obsah Vášho webu vo vyhľadavači pútavým spôsobom.

Prečo implementovať štrukturované úryvky?

Odlíšite  sa od konkurencie a zvýšite mieru prekliku Vašej webstránky vo vyhľadavači google. Vyššia miera má priamy vplyv na pozíciie a celkový dopad SEO optimalizáciu.

Príklady štrukturovaných úryvkov:

štrukturované úryvky

štrukturované úryvky

Pridajte na stránku kľúčové slovo

Kľúčové slovo by sa malo objaviť v prvých 100 slovách článku.

Responzívny dizajn

Google začal v roku 2015 znevýhodňovať vo svojom vyhľadavači webstránky, ktoré nie sú optimalizované pre mobily. Od marca 2016 google zaviedol tzv. mobile first indexing,  čo to znamená?
Jednoducho povedané google vo svojom vyhľadavači uprednostňuje webstránky ktoré sú optimalizované pre mobily. Mobile First Index pre webstránky znamená to, že Google pred tým ako pridá webstránku do svojho indexu (index = knihovna všetkyých webstránok ktoré sa zobrazujú v google vyhľadavači) skontroluje či je web mobilný.

Použitie interných odkazov

Pre lepšie pochopenie ako fungujú interné odkazy, uvádzam ako dobrý príklad wikipédiu, kde nájdete v článku o seo optimalizácii,  prepojenia (interné odkazy), ktoré presmerujú návštevnika wikipédie na súvisiaci článok v rámci wikipédie. (Obr. 16) Interné odkazy majú zmysel hlavne kvôli tomu, že návštevník sa zdrží dlhšie na Vašej webstránke a to prekliknutím sa na ďalší súvisiaci článok na Vašom webe. Je preto vhodné písať články na Vašom blogu, tak aby obsahovali navzájom súvisiace témy a tiež boli články v blogu navzájom prelinkované.

Obrazok 16

seo-optimalizacia-interne-odkazy

Použitie externých odkazov

Externé odkazy na relevantné kvalitné stránky umiestnené vo Vašom, článku Externé odkazy na súvisiace stránky pomáhajú spoločnosti Google zistiť tému vašej stránky a zároveň sú pre Google jasným signálom, že vaša stránka je centrom kvalitných informácií.

Zvýšte rýchlosť webstránky

Spoločnosť Google v oficiálnom stanovisku uviedla, že rýchlosť načítania webstránky je dôležitým hodnotiacim signálom SEO. Rýchlosť načítania webstránok môžete zvýšiť, kompresiou obrázkov a prechodom na rýchlejší hosting.

Uistite sa, že načítanie vašich stránok netrvá dlhšie ako 4 sekundy, podľa štúdie publikovanej na blogu MunchWeb až 75% používateľov už nenavštívi webové stránky, ktoré sa načítávajúdlhšie ako 4 sekundy.

Rýchlosť načítania svojich stránok môžete ľahko skontrolovať pomocou vynikajúcich nástrojov ako je Google page speed insight alebo Pingdomtool, nástroj Vám zobrazí všetky problémy súvisiace s rýchlosťou webstránky. Odporúčame kontaktovať zhotoviteľa Vášho webu, ktorý chyby súvisiace s rýchlosťou webstránky odstráni.

Optimalizácia obrázkov

Pri optimalizácii obrázkov dbajte na to aby kľúčové slovo na ktoré v obsahu cielite, bolo obsiahnuté v názve súboru (napríklad:montovane-domy-kluc.jpg) a tiež kľúčové slovo je súčasťou ALT textu obrázka. ALT text alebo alternatívny text pridávame k  obrázkom na webe. Pomocou alternativného textu hovoríme vyhľadávaču Google, čo sa v obrázku nachádza. ALt text sa pridáva ako popisný text k obrázkom a je súčasťou html kódu.

Príklad HTML kódu obrázka, ktorý neobsahuje ALT tag:

<img src=”https://www.montovanedomy.com/obrazky/montovanydom.jpg”>

Príklad HTML kódu obrázka, ktorý obsahuje ALT tag:

<img src=“https://www.montovanedomy.com/obrazky/montovanydom.jpg“ alt=“Montovaný dom dvojposchodový“>

Dĺžka obsahu

Podľa prípadovej štúdie Briana Deana, jeden z naznámejších marketérov súčasnosti v štúdii s názvom „Analýza 1 000 000 vyhľadavacích dopytov na Google“ zistil, že  dĺžka obsahu má priamy vplyv na pozície Vašej stránky v google. Publikujte obsah s s minimálnym počtom slov 1900 slov / článok.

TIP: Naše odporúčanie znie tvorte kvalitnný Obsah ktorý, bude obsahovať súvisiace kľúčové slová. Ak je moje hlavné kľúčové slovo montované domy na kľúč napíšte článok, ktorý bude obsahovať hlavné kľúčové slovo „montované domy na kľúč“, dĺžka obsahu článku bude minimálne 2000 slov alebo viac, a pridajte do článku súvisiace kľúčové slová. (Obr. 17)

Obrázok 17
casestudymontovanedomy2

Dwell time = zotrvanie na webstránke

Dwell time = zotrvanie užívateľa na webtránke, po tom čo klikol na Váš odkaz (webstránku) zobrazenú vo výsledkoch vyhľadávania a následne sa vratil opäť späť na výsledky vyhľadávania.

Bounce rate = nastane vtedy ked užívateľ po klikuntí na Váš web stránku ihneď opustí (bez návštevy ďalších podstránok)

Prečo o týchto metrikách hovorím ?

Pretože z hľadiska SEO optimalizácie patria azda k najdôležitejším faktorom ktoré dávajú google signál o kvalite Vášho webu. VO všeobecnosti platí čím dlhšie zorvá návštevník na Vašom webe, tým kvalitnejší obsah ponúka.

Príklad:

1.Predstavte si že potencionálny zákazník 1 „ťukne na klávesnici“ vyhľadavací dopyt do vyhľadavača google „montované domy na kľúč“ zobrazia sa výsledky, potencionálneho zákazníka záujme vo výsledkoch webstránka nášho klienta. Klikne na webstránku, na webstránku klienta ktorú sme optimalizovali pre toto kľúčové slovo. Návštevník zotrvá na webstránke 10 minút, potom sa preklikne do blogu, ktorý návštevníka zaújme natoľko že si prezrie ďaľšie články v blogu. Pre google je to signál, že webstránka poskytuje kvalitný obsah.

2. Predstavte si že potencionálny zákazník „2“ ťukne na klávesnici vyhľadavací dopyt „montované domy na kľúč“ príde na konkurenčnú vstupnú webstránku, avšak ihneď klikne na tlačidlo „späť“ a vráti sa späť na výsledky vyhľadavania. Pre google je to signál, že návštevník nenašiel na webstránke to čo hľadal, pretože ihneď opustil webstránku.

V prom prípade zotrval návštevník dlhšie na webstránke, 2 prípade kratšie = 1 web poskytuje kvalitnejší obsah.

Aj keď výrok vyššie sa nedá brať úplne doslovne ale vo všeobecnosti platí.

Preto je dôležité, aby Váš web poskytoval kvalitný obsah, ktorý núti návštevníka zotrvať na webe, a tiež vyvoláva u návštevníka túžbu preskúmať Vašu webstránku ešte viac.

Ako google odhadne že Váš obsah je kvalitný

  • vracajúci sa návštevníci
  • čas stráveny na webstránke
  • bounce rate
  • dwell time
  • vyhľadavanie brandu

TIP: Tvorte dlhý a kvalitný vizuálny obsah s obrázkami. Pridajte na webstránku video, infografiky, pripadne iné nástroje (kalkulačka na výpočet cenovej ponuky) s ktorými Váš návštevník interaguje.