Ing. Peter Schmidt

Spoluprácu pri tvorbe webovej stránky spoločnosťou ID crew, hodnotíme ako výbornú investíciu. Zúročenú v atraktívnom firemnom webovom podpise . Boli sme od začiatku náročným klientom a preto musíme pozitívne zhodnotiť výsledok, ktorý sme s tímom ID crew v relatívne krátkom čase vytvorili. Ceníme si konštruktívnosť, flexibilitu návrhov počas tvorby, ale aj odborné konzultácie v snahe o zachovanie reprezentatívneho výstupu spoločnosti VBDI v logu a stránke. Zvlášť chceme poďakovať pani Mgr. Majdovej, ktorá nás sprevádzala v rámci tvorby od začiatku až k finálnemu výsledku. Jej pro-klientska prístupnosť ako aj promptnosť boli veľmi sympatickou a cennou pridanou hodnotou.
Najlepším zhodnotením na záver, je množstvo pozitívnych ohlasov po spustení našej webovej stránky, či možnosť kedykoľvek sa obrátiť opäť na profesionálne služby ID crew.